Gave til Kreftavdelingen på UNN

Gave til Kreftavdelingen på UNN

Publisert av Ann-Kristin Holm den 28.12.20.
Lions-klubben Svarta Bjørn ga 20 000,- til kreftenheten.

Pengene skal gå til pårørenderom, som ble åpnet for et halvt år siden. Et rom for både voksene og barn. Til samtaler, stillhet eller lek. Lionsklubben hadde hørt at det var behov for utstyr, leker, spill osv., og alle medlemmene var enige om at dette er en sak vi ønsket å støtte.


Foto: Fra venstre: Unni Fergem, Ina Wibe Hanssen, Lise Danielsen og Elly Langseth.